Cập nhật tiến độ dự án Aio City

Cập nhật tiến độ dự án Aio City, đã xong hầm móng. Sẵn sàng mở bán.

Liên hệ 0965.667.407