Thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư

Địa chỉ phòng kinh doanh
11 Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại
0965-66-7407

Đăng ký gọi lại

Liên hệ tư vấn